Gratis verzending vanaf 95,-

 

Termes et conditions

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: Schmit, Geert
Ondernemingsnummer: 0799047990
Vestigingsadres: Thibautstraat (Louis) 35, 1500 Halle

Article 1: Dispositions générales

Cette boutique en ligne offre à ses clients la possibilité d’acheter les produits de sa boutique en ligne. Les présentes conditions générales (« conditions ») s’appliquent à toute commande passée par un visiteur de cette boutique en ligne (« client »). Les conditions générales du client sont exclues, sauf si elles ont été acceptées par écrit, à l’avance et explicitement.

Article 2: Prix

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Article 3: Offre

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Article 4: Achats en ligne

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Article 5: Livraison et exécution du contrat

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

We opteren voor een verzendperiode van 5 werkdagen. Standaard is de levertermijn maximaal 30 dagen, maar in uitzonderlijke gevallen kan de levertermijn oplopen. Een uitzonderlijke situatie kan zijn dat de producten niet op voorraad zijn. Indien de levertermijn langer dan 30 dagen wordt omwille van deze reden zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Indien er een andere reden zou voordoen dat de levertermijn beïnvloed en langer maakt dan 30 dagen, zal de klant rechtstreeks hiervan op de hoogte gebracht worden.

Article 6: Réserve de propriété

Les objets livrés restent en place jusqu’au moment de paiement intégral par le client, propriété exclusive du vendeur.

Article 7: Droit de rétractation

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Article 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Article 9: Penalties for non-payment

Sans préjudice de l’exercice des autres droits, en cas de non-paiement ou de retard de paiement à compter de la date du manquement, le Client est redevable d’un intérêt sur le non-paiement. montant payé. Sans préjudice de ce qui précède, le droit de reprendre les articles qui n’ont pas été payés (intégralement) est conservé.

Article 10: Politique de confidentialité

Le vendeur se réserve le droit de l’utiliser exclusivement à des fins internes. collecter des données auprès de l’utilisateur, à la fois directement via la collecte des données fournies par l’utilisateur au moment de la commande et indirectement (par exemple, via l’utilisation de cookies, qui sont de courtes chaînes de données sur l’ordinateur de l’utilisateur du site qui permet au vendeur d’adapter de manière optimale le contenu et la présentation du site à l’utilisateur). Ces données ne seront pas transmises aux organisations contractuellement associées au vendeur. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l’égard des données à caractère personnel, l’utilisateur a le droit de visualiser, de modifier, de corriger et de faire supprimer ces données s’il ne souhaite plus recevoir d’informations concernant des données à caractère personnel. nos activités. Pour cela, ils peuvent contacter le service clientèle du vendeur par écrit.

Article 11: Validité de validité – non-annulation

Si une disposition des présentes conditions est déclarée invalide, illégale ou invalide, cela n’affectera en rien la validité, la légalité et l’applicabilité des autres dispositions. Si le vendeur omet à tout moment d’appliquer ou d’exercer l’un quelconque des droits énumérés dans les présentes Conditions générales, ne sera jamais considéré comme une renonciation à cette disposition et n’affectera jamais la validité de ces droits. .

Article 12: Modification des conditions

Ces Conditions sont complétées par d’autres conditions qui sont explicitement mentionnées, ainsi que les conditions générales de vente du vendeur. En cas de conflit, les présentes conditions prévalent.

Article 13: Loi applicable

Le droit belge est applicable. Les tribunaux du lieu de résidence du vendeur sont compétents pour les litiges. Le vendeur peut également se tourner vers la plate-forme ODR.

18+ ?

Belvino

U moet 18+ zijn om deze website te bezoeken. Gelieve uw leeftijd te verifiëren

Ben je ouder dan 18 jaar?